Skoler & Daginstitutioner

Skoler & Daginstitutioner

Udendørs musik i skolen

Vi har specialiseret os i udendørs percussion musikinstrumenter.

Der er flere gode argumenter for at styrke anvendelsen af udendørs musikinstrumenter, bla. i forbindelse med ønsket om at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen.

Leg, læring, udvikling og trivsel

Forskere er igang med at finde ud af, hvorfor børn lærer bedre, når noget af undervisningen foregår udendørs. Vi mener at der er flere områder der gør at det styrker børnenes indlæring. Børnene får et afbræk fra den traditionelle undervisning. Ofte er det den mere kreative del der foregår udendørs, vi kan kalde det “learning by doing”, hvor børnene får lov til at gøre tingene i praksis. Vi mener at processen er med til at skabe en udvikling for børnene trivsel. Ergo når børnene trives bedre, så skaber det også grobund for en bedre indlæring.

Vi bruger de udendørs musikinstrumenter til igennem legen, at skabe læring, udvikling og trivsel. Det kan gøres på mange måder og vi har her nogle eksempler på hvad musikken gør ved os.

Gennem musikken lærer børnene at lytte, at lytte til hinanden og at lytte til sig selv.

De udvikler evnen til at samarbejde, både når det gælder om at være samstemmige og flerstemmige.

I musik arbejdes der bla. med fornemmelsen for timing, puls og rytme. Derigennem kan børnene opnå den glædesfyldige oplevelse af at mødes i musikken, følges ad og få noget til at swinge.

Børnene får med andre ord, mulighed for at øve sig i at afstemme sig dynamisk, i forhold til hinanden. Musikken kan dermed blive det inkluderende og interaktive mødested for børnene.

Musikken er en effektiv måde at stimulere taleudvikling og kommunikationsevner, udtrykke følelser, udvikle en følelse af rytme og give mulighed for fysisk kognitiv og motorisk udvikling og samtidig skabe et sjovt og socialt miljø.

Når man spiller og høre musik, får man lyst til at løfte fødderne og få gang i kroppen.

Erindring

Koncentrationsevnen bliver styrket, når man synger eller spiller. De områder i hjernen, der har med musik at gøre, har også med opmærksomhed og koncentration at gøre.

“Man bliver klogere af at spille musik, fordi musik blandt andet udvikler de sproglige områder i hjernen” – Peter Vuust – Hjerneforsker.

Indlæring er helt afhængigt af, at vi  er glade for, hvad vi gør.

Når man spiller musik, bygger man forbindelser i hjernen. De to hjernehalvdele styrkes i deres samarbejde, og forskning på området viser, at musisk træning også påvirker andre former for indlæring.

Når man spiller på et instrument aktivere man f.eks. synet, skriftlig kunnen, afkodning af noder og toner, finmotoriske bevægelser og det musiske øre.

Musik kan deles op i mange forskellige grupper. Man kan f.eks. nævne tre niveauer i den æstetiske læreproces:

Det individuelle niveau

  • Bearbejdning ad egne følelser og erfaringer, søgebevægelser ifht. identitet.

Det sociale niveau

  • Social Interaktion med andre deltagere, gensidighed og fællesskab i form af refleksion og læring.

Det kulturelle niveau (omverdenen)

  • Indvidets udtryk for sine omgivelser, værdier og socialisering.

Effekten af udendørs pentatonisk stemte musikinstrumenter

Børn og unge kan få rigtig meget ud af den pentatoniske skala. Instrumenterne er stemt efter den petatoniske skala (det vil sige hele toner) så alle helt uden forudsætninger kan spille på dem. Det er lige meget hvor og hvordan man spiller på musikinstrumenterne, så lyder det godt.

Vi oplever at børn i alle aldre kan spille sammen på instrumenterne. Det gør at de små kan lave en aktivitet sammen med de store børn, uden en voksen. Børnene lære af hinanden og udvikler hurtigt deres egne lege omkring og med instrumenterne.

Vi ser at flere der normalt ikke leger sammen, finder på nye måder at være interaktive med hinanden på, ved hjælp af musikken. Pludseligt ophæver man de grænser der normalt kan være på legepladsen.

Med den pentatoniske skala, vil børn kunne frembringe behagelige toner uanset hvordan de rammer tangenterne. De små børn vil kunne spille det samme som de store og det vil give dem en masse selvtillid. De vil samtidig kunne komponere god sammenhængende musik stykker og dermed opleve sammenhold. Det er ligemeget hvor de kommer fra, hvad aldersforskellen er og hvilken venner de har. Med musikken vil de kunne mødes og have det sjovt sammen, altid.

Eksempler på hvordan I kan bruge instrumenterne i hverdagen

Musikinstrumenterne bliver fastmonteret udendørs, som oftest i grupper til sammenspil. Det gør at instrumenterne er frit tilgængelige for alle, der kunne have lyst til at prøve kræfter med musikken.

De børn der har lyst til at spille i frikvarteret, kan gøre det uden at skulle spørge om lov hos en voksen. Man behøver ikke vente til ugen efter, når man måske har musikundervisning igen.

Den pentatoniske skala er nem og sjov at bruge, hvor det kan handle om at spille forskellige toner, der sammen skaber harmoni og god musik.

Den pentatone skala kan også være med til at styrke improvisering, så længe rytmen holdes, er det ligemeget hvilken tangenter der spilles på, så vil det lyde harmonisk godt, sammen med andre instrumenter.

Instrumenterne er med til at styrke børnenes evne til at være sammen omkring den musik, de har lært i undervisningen. Med disse hjælpemidler kan børnene pludselig være sammen om en aktivitet, de også bruger i undervisningen. De vil have mere lyst til at være en del af musikundervisningen, fordi de også kan tage det de har lært med i frikvartererne og efter skole.

Bevægelse i musiktimerne

Eleverne skal bevæge sig i gennemsnit 45 min. hver dag – hvorfor ikke gøre det som led i musikundervisningen ?

Ingen musik uden bevægelse – Det er helt naturligt at bevæge sig når man spiller og lytter til musik.

  • Fordi fysisk bevægelse er vigtigt at have for øje i en verden, hvor børn sidder meget ned.
  • Fordi bevægelse er en særlig del af fagets identitet og derfor rummer særlige muligheder.
  • Fordi musik kan bevæge både det ydre og det indre på samme tid.
  • Fordi musik nemt kan hjælpe med til, at eleverne får bevæget sig 45 min. om dagen

 

Translate »