Fonde

Fondesøgning til brug i ældreplejen

 

Vi har lavet 5 punkter som vi synes er vigtige, når man skal til at lave en fondsansøgning.

 

  1. Overskriften/emnet på projektansøgningen skal ligge indenfor målsætningen/strategien i den fond der ansøges til.

 

  1. Ansøgningen skal I sin projektbeskrivelse afspejle fondens målsætning – eksempelvis sundhed, social eller tryghed.

 

  1. Der skal ligge et retvisende billede af baggrunden for ansøgningens beløbs størrelse, altså et økonomisk overslag.

 

  1. Ansøgningen skal redegøre for hvor projektet vil vise resultat

 

  1. Endelig vil det være formålstjenligt, at det fremgår af en ansøgning, hvorledes og tidshorisont for evaluering af projektet.

 

 

Hvordan kan vi bruge musikken i ældreplejen

Udendørs pentatoniske musikinstrumenter kan gøre en stor forskel for livskvalitet og kognitiv stimulation hos ældre og demensramte borgere.

Talrige forskningsprojekter understøtter dette.

 

 

Hvorfor musik i ældreplejen?

I forskeren og musikterapeuten Synnøve Friis’s bog med titlen ”Musik i ældreplejen” skriver hun blandt andet: ”At leve er ikke at hen-leve, men at op-leve. Musik kan være andet end underholdning. Musik påvirker mennesket til bevægelse både på det indre og ydre plan. Musik kan modvirke ensomhed og inaktivitet, skabe tillid, tryghed og selvrespekt, udvikle intellektuelle funktioner, viljesfunktioner og følelsesområder og således medvirke til et højere funktionsniveau, såvel fysisk som mentalt”. Den norske læge Audun Myskja, der bl.a. er forfatter til bogen ”Musik som medicin” skriver: Musik er en serie stimuli med sproglig karakter, som i nogen grad kan erstatte talesproget. Musik kan dæmpe indre og ydre støj, og er et tiltag med stor patienttilfredshed som kamuflerer funktionstab, giver positiv distraktion fra kedsomhed, monotoni og symptomer, modvirker ensomhed og isolation, samt styrker oplevelsen af selvværd”.

Erindring

Det er et velbeskrevet fænomen, at nogle mennesker på trods af svær demens kan huske lange sangtekster, spille, synge, fløjte, holde rytmen eller danse (Ridder, 2012). Ofte beskrives musikken som den sidste ressource, da musik hos selv svært kognitivt svækkede mennesker kan vække genkendelse og skabe sammenhæng og mening (Ridder 2011a: 2011b). Musikken kan således bidrage til, at en person får mulighed for at opleve meningen og indgå i et fælleskab.

Aktivering ved omgåelse af svækkede områder af hjernen

En af forklaringerne på, at musikalske evner bevares længere end øvrige kognitive funktioner er, at musiske færdigheder er knyttet til den procedurale hukommelse (det, vi husker udenad) og ikke er underlagt Hippocampus. Hippocampus er en lille struktur i hjernen med en afgørende betydning for, hvordan vi sammenkobler hukommelsesfragmenter, og den ødelægges og isoleres i særlig grad ved for eksempel Alzheimers sygdom.

Aktiv stimulering af hjernen

Musik er dog ikke afgrænset til den procedurale hukommelse alene, men aktiverer komplekse netværk i hele hjernen, særligt netværk, der involverer bevægelse, følelser og erindringer. Det betyder, at musikken således kan ”Gå uden om hjernens sygdomsramte områder og generelt (og indirekte) understøtte kognitive færdigheder” (kirk 2008, s.151).

Effekten af udendørs pentatonisk stemte musikinstrumenter

Plejehjemsbeboere foretrækker levende musik, de selv er en del af. Musikalsk niveau er af mindre betydning men et moderat niveau, som involverer borgeren uden at fremkaldte mindreværdsfølelse, er optimalt. Musik, bevægelse og natur er en særlig gunstig kombination, da disse elementer tilsammen skaber grundlaget for stimulerende aktiviteter.

Udendørs pentatoniske musikinstrumenter skaber fællesskaber og gode sociale aktiviteter, samt giver motion og genkendelse, sammenhæng og mening for mennesker med generel svækkelse eller demenssygdomme.

 

 

 

Brug dine egne ord og iagttagelser

Det er vigtigt ad du bruger dine egne ord når du laver din ansøgning. Det er ligeledes vigtigt, at du , hvis du evt. Har haft besøg af Percussion Play, at du beskriver hvad du ser/oplever.

 

Eks. 1. Een af plejehjemsbeboerne er har en demenssygdom og næsten døv. Han er svær at komme I kontakt med, men du oplever under et besøg med Percussion Play, at du igennem musikinstrumenterne, faktisk kan komme i kontakt med ham. Du oplever et fælles tredie, hvor i kan kommunikere sammen.

 

Eks. 2. En beboer med en demenssygdom, der ligeledes er udadreagerende, falder til ro når hun spiller på musikinstrumentet. Bruger hun bare 15. min om dagen på at spille musik, falder hun til ro og holder op med at slå personale og andre beboere.

 

Eks. 3. Du oplever under et besøg med Percussion play, at en beboer med en demenssygdom, der sidder I kørestol, rejser sig spontant op og går over til een af musikinstrumenterne for at spille selv.

 

Det kunne være sådanne eksempler man kunne skrive I ansøgningen, hvis det var det man oplevede.

 

Evaluering

Du skal I din ansøgning beskrive hvordan du vil lave din evaluering, hvad du vil sætte fokus på, når du efter 1 år laver en evaluering på dit projekt. Det kan være om medicinforbruget er faldet, om der har været mindre udadreagerende tilfælde, om der er blevet gladere beboere osv.


 

Fondesøgning til brug i skoler og daginstitutioner

 

Vi har lavet 5 punkter som vi synes er vigtige, når man skal til at lave en fondsansøgning.

 

  1. Overskriften/emnet på projektansøgningen skal ligge indenfor målsætningen/strategien i den fond der ansøges til.

 

  1. Ansøgningen skal I sin projektbeskrivelse afspejle fondens målsætning – eksempelvis sundhed, social eller tryghed.

 

  1. Der skal ligge et retvisende billede af baggrunden for ansøgningens beløbs størrelse, altså et økonomisk overslag.

 

  1. Ansøgningen skal redegøre for hvor projektet vil vise resultat

 

  1. Endelig vil det være formålstjenligt, at det fremgår af en ansøgning, hvorledes og tidshorisont for evaluering af projektet.

 

 

Vi har her lavet nogle eksempler, hvad det er der sker når man spiller på de udendørs musikinstrumenter og hvordan det påvirker brugerne.

Det er vigtigt, at du med dine egne ord beskriver hvad musikken gør ved brugerne af de udendørs musikinstrumenter, samt hvorfor fonden lige netop skal støtte dit projekt.

 

 

Hvordan kan vi bruge musikken

Instrumenterne er stemt efter den pentatoniske skala, dvs. de hele toner. Alle børn og voksne kan spille på dem uden musikalske forudsætninger, dvs. man får bla. en success oplevelse. Da de ligeledes er monteret udendørs, får man frisk luft og sollys og derved D-vitaminer.

 

Musikken er en måde at udtrykke sig igennem på. Man kan vise sine følelser igennem musikken. De kan derfor være ideelle´ under musikterapi sessioner og kan være en uundværlig værdi for børn, der har svært ved at høre, se, bevæge sig, tænke eller respondere. Alle kan opleve musikken på deres unikke måde.

Hvor ord svigter kan musik være et medie, hvorigennem man kan udforske den indre verden og oplevelser.

Musikken kan være en effektiv måde at stimulere taleudvikling, kommunikationsevner og udtrykke ens følelser på.

Når man spiller musik, bruger man ligeledes sin krop fysisk og dette kan være med til at styrke ens motorisk udvikling.

 

Når man placerer musikinstrumenterne i grupper, opstår begreber som samarbejde med andre, koordinering og en glæde ved at skabe musik. Ved musik og sang sammen i en gruppe opbygges et harmonisk samarbejde, til opmuntring for alle. Det er ligeledes med til at skabe et sjovt og social miljø.

Samarbejde er nødvendigt for at lave en ny melodi eller rytme sammen. Børn, der oplever alvorlige hindringer i dannende relationer med andre børn og voksne, kan opnå et større selvværd igennem musikken.

Social interaktion er derfor en vigtig ingrediens i musik og bevægelse.

Da instrumenterne er lette at spille på, er det muligt for kreative eksperimenter og taktil udforskning. De udvikler ens motoriske færdigheder, koordinering, samtidigt med at de stimulerer fantasien.

 

Børnene kommer til at forstå glæden ved at nyde musik

Eksempler på de elementer børnene lærer:

Puls: De konstante beat, der kommer med samme hastighed i hele musikstykkets længde.

Rytme: Hvordan rytmen er opdelt i kortere eller længere toner.

Pitch: Toner bevæger sig højere og lavere.

Improvisation: Evnen til at opfinde sin egen musik.

Koordinering: Samle de fysiske, tekniske og musikalske aspekter.

Udtrykke: Evnen til at identificere og formidle følelsesmæssige indhold.

 

Forskning

Professor Peter Vuust, der er professor for “Music in the Brain” ved Aarhus Universitet har I januar 2017 offentliggjort et eksperiment, med 20.000 skoleelever fra 0-klasse til gymnasiet 3g.

Ifølge forskerne, viser mange test af eleverne entydigt, at der er en sammenhæng mellem musikudøvelse og styrken af elevernes såkaldte arbejdshukommelse. Videre analyser skal ifølge professoren være med til at afsløre, om music kan være vejen til bedre læring i skolen.

 

 

 

 

Brug dine egne ord og iagttagelser

Det er vigtigt ad du bruger dine egne ord når du laver din ansøgning. Det er ligeledes vigtigt, at du , hvis du evt. har haft besøg af Percussion Play, at du beskriver hvad du ser/oplever.

 

Eks. 1 Een af eleverne har meget ved at koncentrere sig og er daglig meget urolig. Du oplever at han kan koncentrere og fordybe sig, når han spiller på de udendørs musikinstrumenter. Effekten ser du bagefter i klassen, hvor han kan sidde roligt og lave en given opgave.

 

Eks. 2 Vi har nogle børn, der har svært ved at indgå i et fællesskab med de andre børn. Vi har oplevet, at de via musikinstrumenterne, hurtigere bliver accepteret af de andre børn og dermed indgår I fællesskabet.

 

Det kunne være sådanne eksempler, man kunne skrive I ansøgningen, hvis det var det man oplevede.

 

 

Evaluering

Du skal i din ansøgning beskrive, hvordan du vil lave din evaluering og hvad du vil sætte fokus på, når du efter 1 år laver en slut-evaluering på dit projekt. Det kan være du har fokus på indlæring, koncentration, samarbejde og trivsel. Det kan være du vil bruge egne filmoptagelser i din evaluering.

Translate »