Ældreplejen

Ældrepleje

 

DSC_1998

Udendørs musik i ældreplejen

Udendørs Pentatoniske musikinstrumenter kan gøre en stor forskel for livskvalitet og kognitiv stimulation for ældre og demente på plejecentre.

Talrige forskningsprojekter understøtter dette.

Hvorfor musik i ældreplejen?

I forskeren og musikterapeuten Synnøve Friis’s bog med titlen ”Musik i ældreplejen” skriver hun blandt andet: ”At leve er ikke at hen-leve, men at op-leve. Musik kan være andet end underholdning. Musik påvirker mennesket til bevægelse både på det indre og ydre plan. Musik kan modvirke ensomhed og inaktivitet, skabe tillid, tryghed og selvrespekt, udvikle intellektuelle funktioner, viljesfunktioner og følelsesområder og således medvirke til et højere funktionsniveau, såvel fysisk som mentalt”. Den norske læge Audun Myskja der bl.a. er forfatter til bogen ”Musik som medicin” skriver: Musik er en serie stimuli med sproglig karakter, som i nogen grad kan erstatte talesproget. Musik kan dæmpe indre og ydre støj, og er et tiltag med stor patienttilfredshed som kamuflerer funktionstab, giver positiv distraktion fra kedsomhed, monotoni og symptomer, modvirker ensomhed og isolation, samt styrker oplevelsen af selvværd”.

Erindring

Det er et velbeskrevet fænomen, at nogle mennesker på trods af svær demens kan huske lange sangtekster, spille, synge, fløjte, holde rytmen eller danse (Ridder, 2012). Ofte beskrives musikken som den sidste ressource, da musik hos selv svært kognitivt svækkede mennesker kan vække genkendelse og skabe sammenhæng og mening (Ridder 2011a: 2011b). Musikken kan således bidrage til, at en person får mulighed for at opleve meningen og indgå i et fælleskab.

Aktivering ved omgåelse af svækkede områder af hjernen

En af forklaringerne på at musikalske evner bevares længere end øvrige kognitive funktioner, er at musiske færdigheder er knyttet til den procedurale hukommelse (det, vi husker udenad) og ikke er underlagt Hippocampus. Hippocampus er en lille struktur i hjernen med en afgørende betydning for, hvordan vi sammenkobler hukommelsesfragmenter, og den ødelægges og isoleres i særlig grad ved for eksempel Alzheimers sygdom.

Aktiv stimulering af hjernen

Musik er dog ikke afgrænset til den procedurale hukommelse alene, men aktiverer komplekse netværk i hele hjernen, særligt netværk der involverer bevægelse, følelser og erindringer. Det betyder, at musikken således kan ”Gå uden om hjernens sygdomsramte områder og generelt (og indirekte) understøtte kognitive færdigheder” (kirk 2008, s.151).

Effekten af udendørs pentatonisk stemte musikinstrumenter

Plejehjemsbeboere foretrækker levende musik, de selv er en del af. Musikalsk niveau er af mindre betydning, men et moderat niveau som involverer patienten uden at fremkaldte mindreværdsfølelse, er optimalt. Musik, bevægelse og natur er en særlig gunstig kombination, da disse elementer tilsammen skaber grundlaget for stimulerende aktiviteter.

Udendørs pentatoniske musikinstrumenter skaber fællesskaber og gode sociale aktiviteter, samt giver motion og genkendelse, sammenhæng og mening for mennesker med generel svækkelse eller demenssygdomme.

Musik terapi for ældre mennesker

Musikterapi Kuno & Georgi

Udendørs musikinstrumenter er ikke kun for børn og unge. Musik er en familiær, naturlig, let tilgængelig og underholdende aktivitet for alle.

Musikinstrumenterne er både terapeutiske og givende for ældre mennesker i forskellige miljøer, som eksempelvis hospitaler, plejehjem, rehabiliteringscentre, dagcentre og hospice.

Der er mange måder hvorpå udendørs musikinstrumenter kan hjælpe mennesker til at formulere sig og til at forbedre eller opretholde sociale kompetencer, psykiske evner og kognitive færdigheder.

F.eks. ældre mennesker der er afhængige af hjælp fra andre, kan føle sig isolerede, ensomme og ubetydelige. Percussion Play’s produkter kan placeres i en gruppe, så man derved kan opbygge de sociale relationer, mens man spiller musik og kan medvirke til at frembringe gamle minder. Én til én kan en musikterapeut eller en omsorgsmedarbejder hjælpe den ældre til at identificere og udtrykke følelser på en hensigtsmæssig måde.

Den måde de ser ud på og måden de lyder på er interessante. De er lette at spille på, sammen med andre mennesker”. Doreen, Plejehjemsbeboer.

Mit barnebarn lærer at spille trommer i skolen – han elsker at komme her, hvor vi spiller sammen!”. Pauk, plejehjemsbeboer.

Klokkespillet giver en magisk og vidunderlig lyd… Placeringen tilføjer det magi – det er som at være midt i et eventyr….”. Helen, Plejehjemsbeboer

Musik vasker hverdagens bekymringer væk fra sjælen”. Berthold Auerbach

Musik har en unik måde, hvorpå den påvirker begge hjernehalvdele og er derved en effektiv metode til at hjælpe personer med en demens sygdom, Alzheimer´s, Parkinson’s eller personer, der har haft et slagtilfælde. Ved at bruge Percussion Play’s instrumenter som musikterapi, kan de være med til at vække verbale, følelsesmæssige og fysiske reaktioner. Rytme og musik kan få et smil frem hos personer med Alzheimer’s, som pludselig genkalder gamle erindringer.

At spille på et musikinstrument, giver én nogle nonverbale midler til at kommunikere med omverdenen. Det er en aktivitet, der får personer som let agiteres til at slappe af.

Personer, der har svært ved at danne hele sætninger i en samtale kan pludselig synge en hel sang, da langtidshukommelsen forbliver intakt længe efter at korthukommelsen begynder at falme.

Her er forskellige forslag til at bruge Percussion Play’s instrumenter sammen med ældre mennesker:

  • Lære at spille og synge sammen til ens favoritmusik

  • Dele sine musikalske talenter og erfaringer, såsom at synge i kor eller spille på et instrument.

  • Invitere børn til at spille sammen med de ældre. Det binder ung som ældre sammen i en fælles aktivitet.

Vores store udvalg af musikinstrumenter til terapi og leg kan bruges på så mange forskellige måder. Det er en fantastisk metode at bringe mennesker sammen på. Oven i købet udendørs med en masse frisk luft. At man samtidigt får mulighed for at røre sig, er kun et ekstra plus…….. Så kom udenfor og start musikken!

 

Vidensdeling med udendørs musikinstrumenter

DSC_1281

 

Utallige gange har vi oplevet beboere med demenssygdom, som er blevet meget berørt over tonerne fra musikinstrumenterne. Nogle gange har tårerne trillet ned af deres kinder. Det er sket, når de har siddet og spillet selv. De har forklaret, at de kunne mærke en glæde indeni.

Her følger nogle erfaringer med vores musikinstrumenter:

 

Plejecenter på Sydfyn, Centerleder Birgit Jakobsen

Demensramt beboer, som sidder i kørestol. Han er tidligere eventyrer/opdagelsesrejsende og har bl.a. levet sammen med indianere og spillet musik med dem. Begge hans arme er knyttet mod brystet med kun en anelse bevægelse i den ene af dem. Personalet fortæller, at de aldrig har observeret, at han kunne få den immobile arm ned. Han begynder at spille lidt med den ”gode” arm. Kort tid efter tager han også den ”dårlige” arm ned og begynder at spille. Han lægger sin hånd på assistentens hånd og ”styrer” hendes tromme bevægelser.

Da de er færdige, rejser han sig op fra kørestolen og går nu med assistenten 40 meter til sin lejlighed. – Personalet er målløse.

 

Plejecenter i Aars

Demensramt beboer har haft en blodprop, der bevirker at han har svært ved at bruge den ene arm. Da han begynder at spille på xylofonen, kan han næsten ikke løfte armen til at slå på tangenterne, men der går ikke lang tid, før han kan løfte armen højere og højere. Effekten kan ses efter få minutter.

 

DemensCentrum Aarhus, Musikpædagog Chris Lykkegaard

Demensramt beboer siddende i kørestol, bliver placeret i en halvcirkel, der er omkranset at 7 tonerør. Der bliver spillet blidt på tonerørene. Beboeren åbner øjnene og er vågen og opmærksom. Senere sidder vi ved en xylofon, hvor jeg guider beboeren til at spille, mens jeg synger. Beboeren holder normalt sin arm stramt ind til kroppen, men hun bliver afslappet og fleksibel, så bevægelsen bliver mulig – altså samarbejdede hun om bevægelse – og hun kunne høre dens resultat, nemlig tonen/lyden.

 

Trollemose Plejecenter, Svendborg, Sektionsleder Agnete Bille

Terapeuterne tager beboerne med ud til instrumenterne. Når træningen foregår der, tænker man ikke så meget over, at man træner, fordi instrumenterne bliver en del af samspillet mellem beboeren og hjælperen. De giver os rigtig mange gode ting, de her musikinstrumenter, og jeg er virkelig positivt overrasket over, hvor stor en effekt de har.

 

Aldersro, Vindeby Pilevej, Thurøhus Plejecenter

Tilbagemeldingerne herfra er, at musikinstrumenterne er en stor succes. Udover beboere har også dagcentergæster samt børn i institutioner i nærheden stor glæde af dem. På Thurøhus giver instrumenterne desuden anledning til flere og længere gåture samt grin, snak og socialt samvær.

 

Lions Park, Søllerød, Musikterapeut Lise Høy Lauersen

Vi har lige fået musikinstrumenterne og flere af de ansatte har været på tur ned til haven med beboerne, de dage hvor solen skinnede. Jeg selv har haft flere beboere med også, og alle synes det er spændende og nyder at spille på instrumenterne. Jeg havde en beboer i 70erne, som er henimod middelsvært demensramt. Hun har en gang spillet en lille smule klaver. En interessant observation ift. de pentatone stemninger er, at når vi sidder ved klaveret, er hun meget OBS på at spille ”korrekt”. Dvs. at hun egentlig ikke ”nyder” spillet, men koncentrerer sig f.eks. om at spille C-skalaen helt korrekt. Det er godt for noget, men ude ved instrumenterne kan hun slippe ”korrektheden” og bare spille og udforske. Så det er et stort plus! Hendes sanser åbnede helt, og hun blev helt ”høj” af oplevelsen i haven.”

 

Fremtidens Plejehjem Aalborg, Lars Nøhr, Udviklingschef

”På Fremtidens Plejehjem” i Aalborg Kommune manglede vores dejlige gårdhave noget, der kunne give et skulpturelt udtryk, skabe nysgerrighed og give anledning til aktivitet. Vores valg faldt på udendørs musikinstrumenter fra Percussion Play Danmark. De opfylder til fulde vores 3 ønsker til gårdhaven og benyttes flittigt af forbipasserende. Det er simpelthen umuligt at gå forbi uden at undersøge og afprøve dem. En rigtig god investering.”

 

Plejecenter Skovhuset, Hillerød Kommune, Fysioterapeut Maria Bernburg

“I vores arbejde med indretningen af vores haver, havde vi besluttet at haven skulle forsøge at tale til alle sanserne. Derfor ledte vi efter nogle gedigne og æstetiske udendørsinstrumenter, der kunne komplementere de udendørs-træningsredskaber, en del af haven var indrettet med. Instrumenterne skulle være med til at stimulere høresansen. Derfor faldt vores valg på Percussion Plays instrumenter.

Efter instrumenterne var blevet monteret, oplevede vi hurtigt, at området med musikinstrumenterne blev et hyggeligt sted for samvær og alle der er på tur rundt, 
må lige hen og slå tonen an. Det er blevet et sted hvor børn og voksne kan være sammen om noget fælles. Særligt vores borgere med demens har glæde af kombinationen af at komme ud og benytte musikken til en ordløs kommunikation.”

 

Hanne Mette Ochsner Ridder, Professor i musikterapi ved Aalborg Universitet

Musik kan skabe genkendelse og kreativitet, og man kan kommunikere med hinanden gennem musikken. Musik kan genkalde minder hos demente, fordi musikken når ind via andre hukommelsesveje i hjernen.”

 

 

Translate »